Populär labyrint med okänd historia.

Efter regn kommer sol. Lägg till regnet vind av orkanstyrka och solen uppskattas än mer. Det var full rulle i Slottskogen i Göteborg denna söndag. I östra delen av parken finns en labyrint. Med något okänd historia. Det finns ingen skylt i närheten och jag har inte lyckats finna någon information av substans på nätet.

Labyrint i Slottskogen Göteborg- januari 2022. Maze in Slottskogen Gothenburg, January 2022

Labyrinten är populär. Gjord av idegran och ca 1,5 hög är den rolig för både vuxna och barn. Det blir mycket spring. Vad som är kul tycker jag är att folk har kul i en trädgårdsdesign som har runt fem hundra år på nacken.

Labyrint i Slottskogen Göteborg- januari 2022. Maze in Slottskogen Gothenburg, January 2022

Själva formen labyrint kan spåras flera tusen år tillbaka. Ett av de äldsta föremålen med en labyrintform som hittats kommer från Grekland. I trädgårdssammanhang ligger ursprunget i de så kallade knut trädgårdarna (knot gardens) som började konstrueras i Europa under renässansen. Först gjordes labyrinter av olika örter men man övergick efter ett tag till använda buxbom. Fram till 1800-talet anlades hundratals labyrinter runtomkring i Europa, den största naturligtvis i Versaille. Den togs bort 1778 av Ludvig XVI och ersattes av en skog beståendes av exotiska träd. Modet med labyrinter kan väl därmed ha ansetts över. I dag finns den äldsta överlevande labyrinten vid Hampton Court Palace i utkanten av London.

I den engelska världen skiljer man på Maze och Labyrinth. Skillnaden är som följer:

Garden mazes are designs in which the participant is confronted with many choices or paths to get to the center or goal. As such it is basically a puzzle, a problem-solving left brain activity. Labyrinths on the other hand have a single path (unicursal) leading to the goal. They have been described as a right brain activity, enhancing intuition and creativity.

Leonard Perry, Extension Professor, University of vermont

Oavsett den tekniska utformningen har en maze/labyrint positiv inverkan på hjärnan. Va bra! Lekande personer tycker om labyrinten i Slottskogen. Jag tror även att folk med intresse av trädgård och trädgårdsdesign gör det. Och vill veta mer. En skylt borde verkligen finnas som berättar om ursprung, tankar om design, samt info om designern själv naturligtvis.