Sedumtak för att hjälpa till rena luften mm.

För ett par veckor sedan invigdes i Göteborg den första busskuren med sedumtak. Det är Trafiknämnden i staden som har beslutat att alla ca 100 busskurer så småningom kommer beläggas med sedumtak för att hjälpa till rena luften, binda koldioxid och öka trivseln. Man kan konstatera att busskurer nu läggs till flera andra typer av tak där fastighetsutvecklare väljer sedumtak. Här visar jag bland annat tak till en garagenedfart och ett cykelställ.

Sedumtak för att hjälpa till rena luften mm. - Garden Room Style
Sedumtak i blom över nerfart till garage i Göteborg – GardenRoomStyle

När man hänvisar till att öka trivseln antar att jag man menar attraktionsvärde. Ett tak med växtlighet ser helt enkelt trevligare ut än bara ett vanligt tråkigt tak. Det kan också verka som ljudisolering. Regn som landar i växtlighet låter inte lika mycket som det som kraschar mot plåt e.d.

sedumtak i blom över nerfart till garage i Göteborg - Garden Room Style
Närbild av sedumtak i blom över nerfart till garage i Göteborg – GardenRoomStyle

Sedum är en växt med feta blad och blommor i olika färger. Som sådant klassas det enligt Boverket som ett grönt tak. Här noteras att för gröna tak som inte är vistelseytor (exv sedumtak) är skötselbehovet oftast mycket låg. För att upprätthålla takets utseende behövs skötselinsatser någon gång per år eller med ännu lägre insatsfrekvens. Så långt så skönt och relativt enkelt.

Sedumtak över cykelställ - Garden Room Style
Sedumtak över cykelställ i Göteborg.

Traditionen att ha gröna tak är mycket gammal. Både i Sverige och utomlands. Men vi lever nu i en modern värld där de behöver uppfylla vissa konstruktionskrav bland annat vad gäller tätskiktslösningar och takavvattning. Hos Boverket hittar du kraven. Sedan är det bara en fråga om att hitta den rätta leverantören.

Från ett designperspektiv som inte nämns så ofta är att sedumtak ser så mycket bättre ut uppifrån är vanliga tak. Tänk till exempel ett bostadsgård – ser du hellre ett grönt tak än grå (annan färg) plåt?