Aukuba rockar.

Aucuba japonica i terrakotta kruka- Garden Room Style

Denna uppställning med gulprickig aukuba (Aucuba japonica ‘Variegata’) i terrakottakrukor såg jag för ett par år sedan i London. Urtjusig buske tyckte jag då, tycker jag fortfarande. Än bättre, den är städsegrön! Tyvärr har den något begränsat geografiskt användningsområde i Sverige. Utomhus funkar den bara i zon 1, möjligen i väl skyddat läge zon 2.

Skall man ha den i kruka krävs dock ytterligare försiktighet, alla växter är mer utsatta i kruka än i mark. Det är därför viktigt med någon form av övertäckning av krukan under den kalla perioden. Och apropå krukor så har ju terrakottakrukor flera fördelar. I det här fallet tycker jag nog inte att det är det bästa valet, materialet skär sig mot buskens färg. En helt personlig åsikt naturligtvis.

Aukuban skall placeras i halvskugga till skugga. Trivs i de flesta jordar. Blir ca 2-3 m hög. Planteras 3 st/meter.